Swanetia - kraina leżąca pośród najwyższych szczytów Kaukazu - region znany z fantastycznych krajobrazów, nieskażonej przyrody, unikalnego folkloru, skarbów kultury i walecznych górali żyjących w kamiennych basztach. To właśnie tutaj od początku września będziemy prowadzić akcję górską mającą na celu rozpoznanie okolicy lodowców Nageb, Adishi, oraz lodowca Zanner znajdujących się około 30 km na wschód od stolicy regionu - Mestii.

Naszym celem jest próba zdobycia Tetnuldi - 4853 m n.pm. przepięknego szczytu o piramidalnym kształcie, jednej z najpiękniejszych gór Gruzji. Naszym głównym celem będzie poprowadzenie nowej drogi na jego południowej ścianie o długości w przybliżeniu 1800 metrów.


Pierwsi zdobywcy :
Południowo - wschodnia grań, Rosyjskie 2B (D. Freshfeald, M. Devuassou, Y Desayu, M. Deshi), 1887
Północna grań - Rosyjskie 3B, (Y. Shintlmeister, K. Moldan, K. Poishenger, K. Frank, Austria), 13.08.1931
Północna ściana, Rosyjskie 5B (V. Buzhek, Ch. Voichik, P. Prerost), Czechosłowacja , 11.08.1966